Software innovation

2022/2023

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på viden opnået på 3. og 4. semester på bacherloruddannelserne Datalogi og Software, herunder systemudvikling og agil software engineering.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Med software innovation menes innovation baseret på software. Hovedvægten ligger på innovation i produkter og processer, men også ledelse af innovations-delen i  udviklingsprojekter medregnes til faget.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal opnå viden om følgende:

 • software Innovations-teori:

 • centrale paradigmer og teorier om innovation og innovationsprocesser

 • personlige og organisatoriske forudsætninger for innovation

 • teorier og begreber om software innovation

 • Innovationsmetoder:

 • metodologier og metoder til understøttelse af innovation

 • teknikker og værktøjer til software innovation

 • Innovationspraksis:

 • erfaring med metoder og teknikker i innovative processer

 • vurdering af styrker og svagheder ved innovative processer knyttet til softwareudvikling

Færdigheder

 • kunne redegøre præcist og ved brug af fagets begreber for fagets teorier

 • kunne redegøre for tilgange til valg og ledelse af innovative processer i softwareudvikling

 • kunne diskutere typer af og forudsætninger for softwareinnovation

 • kunne redegøre for og diskutere værktøjer og teknikker til støtte for softwareinnovation

Kompetencer

 • kunne vurdere det innovative potentiale i et software-intensivt produkt eller en software-intensiv proces

Undervisningsform

Undervisningen tilrettelægges i henhold til de generelle undervisningsformer for uddannelsen jf. § 17.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Det forventes at den studerende bruger 30 timer per ECTS, hvilket for denne aktivitet betyder 150 timer.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSoftware innovation
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Kontakt: Studienævn for datalogi via cs-sn@cs.aau.dk eller 9940 8854

 

Fakta om modulet

Engelsk titelSoftware Innovation
ModulkodeDSNDATFK211
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk og engelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Datalogi
InstitutInstitut for Datalogi
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design