Avancerede emner inden for systemudvikling

2022/2023

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

I nogle tilfælde relevante dele af læringsmålene fra udbudte kurser på de adgangsgivende bacheloruddannelser. Disse forudsætninger kan opnås i starten af kurset gennem særlige aktiviteter integreret i kurset.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Inden for systemudvikling i teori og praksis Emnerne kan omfatte men er ikke begrænset til:                           

  • analyse af systemudviklingspraksis
  • systemudviklingsmetoder, -processer og -kompetencer
  • organisation og ledelse af systemudvikling
  • udvikling af systemer til komplekse sammenhænge, f.eks. understøttelse af samarbejde i organisationer, vidensintensive systemer og informationsinfrastruktur

Færdigheder

  • kunne forstå samt præsentere kursets emner herunder præmisser, problemstillinger, teorier, metoder, resultater og konklusioner
  • kunne anvende teorier og metoder til at analysere og beskrive en problemstilling i praktisk systemudvikling
  • forholde sig kritisk til teorier og metoder inden for systemudvikling

Kompetencer

Kunne beskrive, analysere og vurdere en konkret praksis i en systemudviklingsvirksomhed herunder:

  • relatere til kursets teorier og empiriske metoder
  • perspektivere i forhold til udvalgte emner som: kravstyring, kvalitetsstyring, outsourcing, distribueret udvikling, agile processer, og model-drevne processer

Undervisningsform

Undervisningen tilrettelægges i henhold til de generelle undervisningsformer for uddannelsen, jf. kapitel 3

Omfang og forventet arbejdsindsats

Det forventes at den studerende bruger 30 timer per ECTS, hvilket for denne aktivitet betyder 150 timer.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnAvancerede emner inden for systemudvikling
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Kontakt: Studienævn for datalogi via cs-sn@cs.aau.dk eller 9940 8854

 

Fakta om modulet

Engelsk titelAdvanced Topics in Systems Development
ModulkodeDSNDATFK204
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Datalogi
InstitutInstitut for Datalogi
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design