Programmeringsparadigmer

2022/2023

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Den studerende skal opnå viden om de vigtige begreber og terminologi inden for programmeringsparadigmer. Endvidere skal den studerende opnå en dybere forståelse af et eller flere paradigmer, i forhold til de beskrevne forudsætninger. Specifikt skal den studerende opnå viden om mindst følgende:

  • videregående funktionsorienteretprogrammering, herunder referentiel transparens, evalueringsrækkefølge, closures, højereordensfunktioner, continuations og typesystemer for funktionsprogrammering herunder parametrisk polymorfi.

  • programmering i sprog med dynamisk typer

  • programmeringsteknikker inden for et eller flere af de fire hovedparadigmer: det funktionsorienterede, det imperative, det objektorienterede og det logiske programmeringsparadigme

Færdigheder

  • anvende begreber og terminologi, der er vigtig for det pågældende paradigme, til at beskrive og ræsonnere om programmer fra dette paradigme.

  • gøre rede for hvordan et program inden for de belyste paradigmer skal udføres.

  • konstruere programmer med opmærksomhed på høj paradigmatisk kvalitet.

  • vurdere styrker og svagheder ved hvert paradigme i forhold til et konkret programmeringsproblem.

Kompetencer

  • vælge et velegnet paradigme til en given opgave og argumentere for det trufne valg
  • identificere begreber og konstruktioner i et givet paradigme og argumentere for hvordan disse adskiller sig fra begreber og konstruktioner i andre paradigmer

  • anvende paradigmatiske konstruktioner i mindre programmer

Undervisningsform

Undervisningen tilrettelægges i henhold til de generelle undervisningsformer for uddannelsen jf. § 17.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Det forventes at den studerende bruger 30 timer per ECTS, hvilket for denne aktivitet betyder 150 timer.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnProgrammeringsparadigmer
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Kontakt: Studienævn for datalogi via cs-sn@cs.aau.dk eller 9940 8854

 

Fakta om modulet

Engelsk titelProgramming Paradigms
ModulkodeDSNDATFK111
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk og engelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Datalogi
InstitutInstitut for Datalogi
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design