Et program, der løser et problem

2022/2023

Modulets indhold, forløb og pædagogik

FORMÅL          
At den studerende opnår færdigheder i problemorienteret projektarbejde i en gruppe samt viden om sammenhænge mellem problemdefinition, modeldannelsers rolle i forståelse og konstruktion af programmer, og programmer som løsning på et problem i en problemstillings kontekst. Endvidere at opnå viden om fagets indhold og fagets videre potentialer

Læringsmål

Viden

 • teorier og metoder til analyse af den valgte problemstilling
 • begreber i programmering som er anvendt i forbindelse med projektet
 • projektets kontekstuelle forhold
 • projektstyring

Færdigheder

 • afgrænse et problem frem mod en problemformulering

 • anvende begreber og værktøjer til problembaseret projektarbejde

 • vælge, beskrive og anvende en metode til organisering af gruppesamarbejdet og til løsning af eventuelle gruppekonflikter

 • programmere en løsning på et problem i samarbejde med de andre studerende i gruppen

 • benytte samarbejdsværktøjer til at kunne udforme og organisere gruppens dokumenter og programmer

 • reflektere over den problembaserede læring i projektsammenhæng

 • formidle projektets arbejdsresultater og arbejdsprocesser på en struktureret og forståelig måde, såvel skriftligt som mundtligt

Kompetencer

 • analysere en problemstilling inden for software
 • formulere et problem, hvor programmering kan indgå som del af løsningen
 • inddrage relevante begreber og metoder til vurdering af projektets løsninger i relation til problemets kontekst
 • deltage i udviklingen af et mindre program af høj kvalitet
 • beskrive og diskutere de væsentlige egenskaber af programmet der bidrager til programmets kvalitet

Undervisningsform

Projektarbejde understøttes af kurserne på semestret og af digitale læringsressourcer i gruppe- og skriveværktøjer. Midt i projektperioden afholdes et statusseminar, hvor projektgruppen fremlægger problemformulering, arbejdsresultater og erfaring med arbejdsprocessen. Efter aflevering af projektrapporten afholdes en erfaringsopsamling, hvor et antal projektgrupper fremlægger deres erfaringer med projektets arbejdsproces. Erfaringsopsamlingen danner grundlag for den enkelte gruppes procesanalyse

Omfang og forventet arbejdsindsats

Det forventes at den studerende bruger 30 timer per ECTS, hvilket for denne aktivitet betyder 300 timer.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnEt program, der løser et problem
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Kontakt: Studienævn for datalogi via cs-sn@cs.aau.dk eller 9940 8854

 

Fakta om modulet

Engelsk titelA Program that Solves a Problem
ModulkodeDSNDATFB121
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk og engelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Datalogi
InstitutInstitut for Datalogi
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design