Teoridrevet dataanalyse og modellering

2022/2023

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på projektmodulerne på 1. – 4. semester.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

FORMÅL          
Projektmodulets overordnede formål er at den studerende opnår evnen til at analysere og vurdere anvendelsen af metoder og teknikker inden for databasesystemer og/eller maskinintelligens til løsning af et konkret problem. Dette inkluderer analyser af teknikkernes formelle egenskaber og en vurdering af disse egenskaber i forhold til eventuelle krav til løsningen for det konkrete problem

BEGRUNDELSE
Datarepræsentation, dataanalyse, og evnen til at drage intelligente slutninger ud fra brugeres ønsker og behov indgår som centrale komponenter i mange moderne IT systemer. Inden for dette projektmodul dækker datarepræsentation og analyse over brug af databasehåndteringssystemer til at modellere og gemme data i forhold til dataanalyse, transformere data til de ønskede format og kunne udtrække information fra det vha. analytiske forespørgsler. Intelligente systemer er relateret til maskinintelligens, hvor betegnelsen dækker over eksempelvis grafiske modeller, data mining/maskinindlæring, samt autonome agenter. Nedenstående referencer til databasesystemer og maskinintelligens skal således ses i denne sammenhæng

I dette projektmodul er projektarbejdet primært drevet af teoretisk og analytiske overvejelser omkring de anvendte metoder og teknikker. For et konkret problemområde kunne et projekt eksempelvis tage udgangspunkt i specifikke ydelseskrav til den udviklede software løsning, og projektarbejdet kan således være styret af løsningens algoritmiske tids/plads-kompleksitet samt formelle analyser og overvejelser om dets teoretiske egenskaber og ydelsesgarantier

Læringsmål

Viden

  • benytte korrekte begreber (i både skrift og tale) notationer og symboler.

  • demonstrere kendskab til og overblik over grundlæggende teknikker inden for databasesystemer eller maskinintelligens

Færdigheder

  • redegøre for anvendelsen af relevante og centrale teknikker inden for databasesystemer eller maskinintelligens i forhold til et valgt problemområde      

  • vurdere og analysere de teoretiske egenskaber for udvalgte teknikker inden for databasesystemer eller maskinintelligens

Kompetencer

  • vurdere og begrunde valget af relevante teknikker og metoder inden for databasesystemer eller maskinintelligens til løsning af et aktuelt problemområde         

  • anvende begreber og teknikker inden for databasesystemer eller maskinintelligens til løsning af en valgt problemstilling             

  • relatere og vurdere konkrete krav til en software løsnings egenskaber i forhold til de teoretiske egenskaber for udvalgte teknikker inden for databasesystemer eller maskinintelligens

  • anvende projektstyring

Undervisningsform

Projektarbejde

Omfang og forventet arbejdsindsats

Det forventes at den studerende bruger 30 timer per ECTS, hvilket for denne aktivitet betyder 450 timer.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnTeoridrevet dataanalyse og modellering
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Kontakt: Studienævn for datalogi via cs-sn@cs.aau.dk eller 9940 8854

 

Fakta om modulet

Engelsk titelTheory-Driven Data Analysis and Modeling
ModulkodeDSNDATB521
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Datalogi
InstitutInstitut for Datalogi
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design