Pålidelige innovative systemer

2022/2023

Modulets indhold, forløb og pædagogik

FORMÅL          
At de studerende arbejder med selv at danne avancerede datalogiske modeller af et problem og anvender disse til at udvikle innovative løsninger balanceret i forhold til pålideligheden af løsningen

Læringsmål

Viden

 • kunne redegøre for begreber, resultater og teoridannelser inden for et avanceret område inden for datalogi

 • have viden om empiriske og matematisk-baserede metoder til sikring og vurdering af et systems pålidelighed

Færdigheder

 • anvende viden fra en teoridannelse inden for datalogi til at vælge og argumentere for en modeldannelse inden for et avanceret datalogisk område  

 • ud fra en sådan modeldannelse kunne opstille en model af et datalogisk problem og anvende denne model til at forstå problemet

 • argumentere for passende valg af metode (empirisk eller matematisk-baserede) til vurdering af pålideligheden af den, for problemet, udviklede løsning

Kompetencer

 • identificere et problem inden for et forsknings- eller anvendelses-område af datalogi  

 • bidrage til løsning af problemet ved brug af egen modeldannelse ud fra datalogiske teorier  

 • analysere og vurdere det fremkomne bidrag til en løsning  

 • analysere og vurdere anvendelser af relevante datalogiske modeller til løsning af dette problem

 • vurdere den udviklede løsnings pålidelighed ud fra enten en empirisk, statistisk eller matematisk-orienteret metode

Undervisningsform

Projektarbejdet understøttes af digitale ressourcer om empiriske/kvalitative og matematiske metoder til vurdering af en løsnings pålidelighed

Omfang og forventet arbejdsindsats

Det forventes at den studerende bruger 30 timer per ECTS, hvilket for denne aktivitet betyder 450 timer.

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • Godkendt PBL-kompetenceprofil er forudsætning for deltagelse i projekteksamen

Prøver

Prøvens navnPålidelige innovative systemer
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Kontakt: Studienævn for datalogi via cs-sn@cs.aau.dk eller 9940 8854

 

Fakta om modulet

Engelsk titelReliable Innovative Systems
ModulkodeDSNCSITK220
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogEngelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Datalogi
InstitutInstitut for Datalogi
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design