Distribuerede systemer

2022/2023

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Den studerende skal opnå viden om grundlæggende og videregående teorier og metoder inden for distribuerede systemer:

 • modeller for distribuerede systemer: strukturering (herunder fx. peer-to-peer, client-server, service orienteret arkitektur) og adfærd (kommunikations-, fejl-,  og sikkerhedsmodeller)

 • tidsbegrebet i distribuerede systemer (ur-synkronisering og logisk tid)

 • distribuerede algoritmer, såsom algoritmer til gensidig udelukkelse, udvælgelse, consensus, transaktioner, replikering, og fejltolerance

 • programmering af distribuerede systemer, fx. sprog, koordinerings-modeller,  principper for fordeling af beregning og data

 • et eller flere emner blandt

  • teknikker til analyse, såsom monitorering, test, formel verifikation, og benchmarking

  • design og opbygning af komplekse distribuerede infrastrukturer og applikationer for fx. IoT, cloud-, peer-to peer-, distribuerede indlejrede systemer

  • system og netværks-programmel til (distribuerede) indlejrede systemer

  • distribueret og parallel beregning, parallelle algoritmer

  • videregående sikkerhedsløsninger

Færdigheder

 • kunne redegøre for præcist og ved brug af fagets terminologi og notation for

 • vurdere hvordan og i hvilket omfang de præsenterede resultater kan anvendes

 • designe og implementere distribuerede applikationer

Kompetencer

 • kunne anvende begreber og teknikker fra distribuerede systemer til design og analyse af distribuerede systemer

Undervisningsform

Undervisningen tilrettelægges i henhold til de generelle undervisningsformer for uddannelsen jf. § 17.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Det forventes at den studerende bruger 30 timer per ECTS, hvilket for denne aktivitet betyder 150 timer.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnDistribuerede systemer
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Kontakt: Studienævn for datalogi via cs-sn@cs.aau.dk eller 9940 8854

 

Fakta om modulet

Engelsk titelDistributed Systems
ModulkodeDSNCSITK117
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogEngelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Datalogi
InstitutInstitut for Datalogi
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design