Agil systemudvikling på tværs af projekter

2022/2023

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Projektmodulerne på 1. - 4. semester i Bacheloruddannelsen for Informationsteknologi

Modulets indhold, forløb og pædagogik

FORMÅL          
At den studerende opnår viden om og færdigheder i agile tilgange til analyse, design, implementering og vurdering af større softwaresystemer i et større udviklingsmiljø bestående af flere projekter

BEGRUNDELSE
I løsning af problemer ved udvikling af større softwaresystemer i et større udviklingsmiljø skal delprojekter koordineres med henblik på en fælles løsning. Den studerende skal opnå forståelse af problemstillinger i forbindelse med udvikling af sådanne systemer og hvordan agil systemudvikling kan benyttes hertil. At arbejde med at analysere, designe, programmere og afprøve en applikation med væsentlig funktionalitet som skal indgå i en organisatorisk omgivelse, sætter fokus på agil  kravstyring, ledelse mellem delprojekter, programmering af store softwaresystemer og teststyring

Læringsmål

Viden

 • kunne dokumentere kendskab til og overblik over centrale teknikker i arbejdet med agil udvikling af et større softwaresystem, der løser realistiske problemer
   
 • herunder med korrekt fagtermenologi at kunne regdegøre for:
  • kravstyring
  • arkitektur
  • konfigurationsstyring
  • teststyring

Færdigheder

 • analysere, designe, programmere, afprøve og teste applikationer som indgår i en organisatorisk omgivelse
 • ræsonnere om og med de berørte begreber og teknikker
 • begrunde og vælge relevante løsningsmodeller ud fra kendskab til de muligheder og begrænsninger, som er givet af fagområdets teorier og metoder

Kompetencer

 • afgrænse og gennemføre løsning af en del af et større systemudviklingsproblem ved brug af relevante teknikker  
 • analysere og vurdere løsningsprocessen og den fremkomne løsning

Undervisningsform

Projektarbejde i multi-projekter. Hver grupper afleverer deres egen raport, men der samarbejdes på tværs af flere grupper om udviklingen af et fælles system

Omfang og forventet arbejdsindsats

Det forventes at den studerende bruger 30 timer per ECTS, hvilket for denne aktivitet betyder 450 timer.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnAgil systemudvikling på tværs af projekter
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Kontakt: Studienævn for datalogi via cs-sn@cs.aau.dk eller 9940 8854

 

Fakta om modulet

Engelsk titelAgile Systems Development Across Projects
ModulkodeDSNBAITB510
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk og engelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Datalogi
InstitutInstitut for Datalogi
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design