Pervasive computing: kommunikation, teknologi og forretning i en digital tidsalder (P0)

2022/2023

Modulets indhold, forløb og pædagogik

FORMÅL          
Formålet med P0-projektenheden er at give den studerende mulighed for at indplacere sig selv som flerfaglig IT-professionel, og dermed udvikle den studerendes forståelse af sine studievalgmuligheder.

MÅL
Efter P0-projektenheden skal den studerende have opnået:

 1. indsigt i egen uddannelsessituation og klarhed over det videre uddannelsesforløb
 2. kendskab til enkelte grundlæggende begreber inden for de teknisk-naturvidenskabelige, kommunikationsvidenskabelige og forretningsorienterede fagområder
 3. kendskab til beskrivelse/analyse som arbejdsmetode og kendskab til relevante sammenhænge og/eller perspektiver
 4. kendskab til arbejdsprocesserne i et projektarbejde, kendskab til videnstilegnelse, kendskab til refleksion af egen læreproces
 5. kendskab til organisering af gruppesamarbejde og samarbejde med vejledere
 6. at være i stand til at formidle projektets arbejdsresultater og arbejdsprocesser, skriftligt, grafisk og mundtligt

INDHOLD
Den studerende introduceres til såvel en teknisk, som til en forretningsorienteret og en humanistisk indfaldsvinkel til P0 emnet. Med udgangen af P0-projektenheden skal hver projektgruppe have foretaget en undersøgelse af et aktuelt emne vedrørende anvendelsen af informationsteknologi indenfor en nyere eller innovativ brugsmæssig kontekst, indeholdende elementer med et teknisk, humanistisk, og forretningsmæssigt perspektiv.

Læringsmål

Viden

 • viden om et specifikt emneområde og specifikke problemstillinger inden for pervasive computing
 • viden om hvorledes man skaffer relevant data om et specifikt emneområde indenfor pervasive computing, og relaterede specifikke softwareprodukter

Færdigheder

 • beskrive centrale problemstillinger indenfor et valgt emneområde
 • identificere og beskrive specifikke IT system(er) der knytter sig til det valgte emne
 • identificere relateret litteratur og anvende denne til at analysere emnet fra et teknisk, humanistisk, og forretningsmæssigt perspektiv
 • konkludere og formulere udfordringer og problemstillinger for videre arbejde med emnet

Kompetencer

 • planlægge og gennemføre en afrundet og akademisk forsvarlig belysning og behandling af et udvalgt emneområde indenfor P0 temaet

Undervisningsform

Projektarbejde
Projektgruppen skal under P0-projektenheden udarbejde en P0-rapport og en P0-procesanalyse, deltage i en P0-erfaringsopsam­ling samt deltage i et P0-fremlæggelsesseminar, hvor projekt­grup­pens dokumenter diskuteres.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Det forventes at den studerende bruger 30 timer per ECTS, hvilket for denne aktivitet betyder 150 timer.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnPervasive computing: kommunikation, teknologi og forretning i en digital tidsalder (P0)
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Kontakt: Studienævn for datalogi via cs-sn@cs.aau.dk eller 9940 8854

 

Fakta om modulet

Engelsk titelPervasive Computing: Communication, Technology and Business in a Digital Age (P0)
ModulkodeDSNBAITB110
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk og engelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Datalogi
InstitutInstitut for Datalogi
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design