Et større program udviklet af en gruppe

2022/2023

Modulets indhold, forløb og pædagogik

FORMÅL          
At den studerende lærer hvordan man kan benytte sig af programmering og dertil hørende modeldannelse i problemløsning. Formålet er endvidere at opnå yderligere erfaring i problemorienteret projektarbejde i en gruppe i naturlig progression fra 1. semester

BEGRUNDELSE    
Projektarbejdet fokuserer på at opnå færdigheder i programmering og dertil hørende modeldannelse i forbindelse med problemløsning. Projektarbejdet skal således sikre, at de studerende opnår et fælles fundament i programmering, der kan udnyttes i efterfølgende semestre. Projektarbejde skal inddrage væsentlige begreber om algoritmer, datastrukturer og/eller computernetværk. Projektarbejdet fokuserer endvidere på at opnå erfaring med problemorienteret projektarbejde i tilknytning til programmering

 

Læringsmål

Viden

 • algoritmiske begreber som er relevante for projektets problemløsning

 • distribuerede løsninger inden for computernetværk som er relevante for projektets problemløsning

 • begreber, strukturer og faciliteter i det anvendte programmeringssprog

 • test af programmer, herunder unittest

Færdigheder

 • afgrænse og definere et problem inden for et givet område

 • designe en velstruktureret løsning

 • implementere et større program af høj kvalitet

 • inddrage begreber og teknikker inden for algoritmik og computernetværk, som er relevante for projektet

 • teste programmet så det sikres at programmet er korrekt

 • anvende versionskontrol til at administrere programmets dele i udviklingsprocessen

 • kunne forstå og forklare hvad projektstyring er

Kompetencer

 • afgrænse en problemstilling og inden for denne problemstilling formulere og forsvare et problem, der kan løses ved brug af programmering

 • udarbejde en model, der kan anvendes i forbindelse med løsningen af det valgte problem

 • fuldføre arbejdet frem til et køredygtigt og demonstrerbart program

 • beskrive hvordan programmet løser et formuleret problem inden for problemstillingens kontekst

 • inddrage relevante brugsmæssige og sociale forhold af løsninger inden for datalogi og softwareteknologi

 • beskrive, reflektere over og analysere de opnåede erfaringer med problemorienteret projektarbejde i en gruppe

Undervisningsform

Projektarbejde understøttet af kurserne på semestret og digitale læringsressourcer i test, versionskontrol og programdesign. Midt i projektperioden afholdes et statusseminar, hvor projektgruppen fremlægger sin problemformulering, arbejdsresultater og erfaringer med arbejdsprocessen

Omfang og forventet arbejdsindsats

Det forventes at den studerende bruger 30 timer per ECTS, hvilket for denne aktivitet betyder 450 timer.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnEt større program udviklet af en gruppe
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Kontakt: Studienævn for datalogi via cs-sn@cs.aau.dk eller 9940 8854

 

Fakta om modulet

Engelsk titelA Larger Program Developed by a Group
ModulkodeDNSDATFB220
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk og engelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Datalogi
InstitutInstitut for Datalogi
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design