Evaluering af offentlig politik og administration

2022/2023

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Mål

Målet er at give den studerende en grundlæggende viden om evaluering af offentlig politik og administration samt redskaber til at foretage evalueringer af den offentlige sektors virksomhed.

Fagindhold og sammenhæng med øvrige moduler/semestre

Igennem modulet introduceres den studerende for grundlæggende evalueringsteorier, -begreber og metoder, udviklingstendenser i styringen og evalueringen af offentlig politik samt konkrete evalueringsmodeller.

Læringsmål

Viden

  • Opnår viden indenfor valgfagets temaområde på et grundlæggende niveau

Færdigheder

  • Kan formulere, vurdere og formidle centrale problemstillinger inden for valgfagets emneområde
  • Kan belyse, diskutere og analysere aktuelle problemstillinger inden for valgfagets temaramme i et sociologisk perspektiv

Kompetencer

  • På selvstændigt grundlag kan reflektere over centrale problemstillinger inden for valgfagets tema herunder konkurrerende perspektiver, metoder og anvendelsesområder.

Undervisningsform

Modulet er et teoretisk og praktisk kursusmodul, der afvikles som en forelæsningsrække med inddragelse af de studerende. Endvidere er der indlagt øvelser efter en del af forelæsningerne.

Der undervises på dansk.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnEvaluering af offentlig politik og administration
Prøveform
Skriftlig
Modulet afsluttes med en individuel skriftlig prøve af 24 timers varighed.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelEvaluation Theory - Outcome Evaluation and Realistic Evaluation
ModulkodeBASOC202013C
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Sociologi
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet