Centrale begreber inden for humaniora og samfundsvidenskab

2022/2023

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter et kursus og en skriftlig hjemmeopgave.

Læringsmål

Viden

  • centrale begreber inden for humaniora og samfundsvidenskab, så som grundlæggende forståelse af kultur, social magt, teorier om historisk forandring, problemer inden for modernitet versus postmodernitet og tilgange til køn, race og etnicitet
  • grundlæggende videnskabsteori
  • moderne vestlig idehistorie
  • teoretiske betragtninger vedr. humanistisk og samfundsvidenskabelig forskning.

Færdigheder

  • at forstå og analysere grundlæggende begreber inden for humanistisk og samfundsvidenskabelig teori.

Kompetencer

  • at reflektere over relevante teorier og metoder til analyse af humanistiske og samfundsvidenskabelige emner
  • at kommunikere om emner inden for moderne idehistorie.

Undervisningsform

Se § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnCentrale begreber inden for humaniora og samfundsvidenskab
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en individuel skriftlig hjemmeopgave på dansk eller spansk efter studienævnets beslutning.

Prøvens nøjagtige indhold fastlægges af underviseren ved semesterstart.

Opgavebesvarelsen skal være på mindst fire sider og højst seks sider.

Besvarelsen bedømmes af eksaminator.

Omprøve afholdes i overensstemmelse med ovennævnte retningslinjer med udgangspunkt i en revideret opgavebesvarelse.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelKey Concepts in the Humanities and Social Sciences
ModulkodeBASISSPA2209
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogEngelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Sprog og Internationale Studier
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet