Filosofihistorie - Sidefag

2022/2023

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med modulet er at give de studerende en grundig introduktion til filosofihistorien fra antikken til og med den tidlige, moderne filosofi. Modulet vægter især præsentationen og gennemgangen af de filosofiske problemer og teoretiske argumenter hos en række af filosofihistoriens væsentligste tænkere.

Læringsmål

Viden

  • en række af de vigtigste tænkere, teorier og hovedstrømninger i filosofihistorien
  • de filosofiske begrebers og problemers sammenhæng og udvikling
  • den gensidige påvirkning mellem filosofisk tænkning og historiske forhold op igennem historien

Færdigheder

  • at kunne gennemtænke, præsentere og kontekstualisere filosofiske problemstillinger og positioner
  • at kunne forklare, hvordan filosofihistoriske argumenter kan anvendes på praktiske og teoretiske problemstillinger i fortiden såvel som nutiden
  • klart at kunne formidle de væsentligste problemstillinger, argumenter og hovedlinjer i filosofihistorien i såvel skriftlig som mundtlig fremstilling

Kompetencer

  • at kunne perspektivere og anvende filosofihistoriske færdigheder ift. tværfaglige problemstillinger mht. fx øvrige filosofiske discipliner, øvrige videnskaber, kunst, og samfundsdebat
  • selvstændigt og professionelt at kunne bruge modulets teorier og metoder til tværfaglig problemløsning i studie- og arbejdsmæssig sammenhæng

Undervisningsform

Se studieordningens §17.

Omfang og forventet arbejdsindsats

15 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnFilosofihistorie - Sidefag
Prøveform
Mundtlig
Den modulansvarlige underviser definerer en række filosofihistoriske perioder, som behandles gennem modulet.

Undervejs i semestret afleverer den studerende én ugeopgave per hovedperiode (á max fire sider og minimum én side) om en selvvalgt tænker i perioden. Opgaven skal først og fremmest fremstille og analysere en central problemstilling i vedkommendes værk, som den studerende vælger ved at vælge ét af de på forhånd formulerede spørgsmål til hver hovedperiode.

Mindst en uge før den mundtlige eksamen trækker den studerende ved en lodtrækning en hovedperiode. Den afleverede ugeopgave for denne periode udgør herefter det skriftlige grundlag for den mundtlige eksamination, som består i en mundtlig eksamination af det samme spørgsmål, som ligger til grund for ugeopgaven.

Alle 5 ugeopgaver skal være afleveret for at den studerende kan indstilles til eksamen.

Reeksamen:
Mindst en uge før den mundtlige eksamen trækker den studerende et spørgsmål (omhandlende én tænker og tilhørende periode), der skal danne udgangspunkt for en mundtlig præsentation. Lodtrækning foregår digitalt.
Præsentationen skal først og fremmest og analysere en central problemstilling i vedkommendes værk.

Prøven er normeret til 30 minutter inkl. votering og karaktergivning, og karakteren gives i begge tilfælde alene på baggrund af den mundlige præsentation.
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelHistory of Philosophy
ModulkodeBASIFIL20221
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Anvendt Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet