Forvaltningsret

2022/2023

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Ingen ud over de generelle adgangskrav til uddannelsen.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Målet er at give den studerende teoretiske og praktiske forudsætninger for at løse enkle forvaltningsretlige problemstillinger i den offentlige forvaltning.

Grundlæggende behandling af udvalgte forvaltningsretlige problemstillinger. Der lægges vægt på 1) forståelse af den almindelige forvaltningsrets vigtigste regler, herunder reglerne om den offentlige forvaltnings organisation, sagsbehandling og virksomhed og 2) forståelse af det de sæt af retslige regler, der gælder for offentlige myndigheders indbyrdes forhold og i forhold til borgerne.

Læringsmål

Viden

  • viden om opbygning af forvaltningsorganer i henholdsvis den statslige og kommunale sektor samt kompetencefordeling her indenfor
  • viden om reglerne om delegation af kompetence
  • viden til at identificere sagsbehandlingsfejl og angive relevante momenter af betydning for, om sagsbehandlingsregler konkret er overtrådt samt de retlige følger af regelovertrædelser
  • viden til prøvelsessystemerne ved rekurs, ombudsmanden, kommunaltilsyn og domstolene

Færdigheder

  • færdigheder i at anvende ovenstående videnselementer i en konkret, relevant sammenhæng

Kompetencer

  • kompetence til at reflektere over og vurdere konkrete forvaltningsretslige problemstillinger i lyset af forvaltningsrettens grundbegreber

Undervisningsform

Forelæsninger med tilknyttede øvelser

Omfang og forventet arbejdsindsats

5 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnForvaltningsret
Prøveform
Skriftlig
Individuel
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelAdministrative Law
ModulkodeBAPAS201724
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Politik & Administration og Samfundsfag
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet