Musikhistorie og problembaseret læring

2022/2023

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter undervisning i musikhistorie og historieteori, introduktion til problembaseret læring og projekt- og gruppearbejde samt et projektarbejde i relation til modulets musik-historiske emner. På baggrund af et musikhistorisk pensum på 600-800 sider samt litteratur inden for PBL forelæses og undervises i:

 • Et antal udvalgte og relativt bredt repræsentative emner inden for vestlig musikhistorie
 • grundlæggende historiografi
 • problemformulering, akademisk skriftlig fremstilling, informationssøgning og -behandling, vejledning og gruppearbejde.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om:

 • den vestlige musiks historie, herunder principper for afgrænsning i perioder, genre- og stilartsbestemmelse m.v. samt om relevante ekstra-musikalske forhold og implikationer på et grundlæggende niveau
 • videnskabelige problemstillinger, der eksplicit eller implicit er forbundet med musikhistoriske fremstillinger
 • grundlæggende viden om problembaseret læringarbejdsprocesserne i et projektarbejde, herunder samarbejde med vejleder
 • grundlæggende viden om note-, citations- og kildeteknik, bibliografi og informationssøgning.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i:

 • at beskrive og diskutere elementer i den vestlige musiks historie i kontekst
 • at reflektere over historiografiske problemstillinger og implikationer
 • at identificere og formulere et problem inden for det musikvidenskabelige område
 • at indsamle og anvende relevant materiale i forhold til det valgte problem
 • at anvende et konsekvent note-, citations- og kildeapparat samt opstille en korrekt og systematisk litteraturliste.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til:

 • at analysere musikhistoriske forhold hensigtsmæssigt
 • at beskæftige sig kritisk og formidlingsrettet med musikhistoriske spørgsmål i den problemorienterede studieform
 • at designe og reflektere over problembaserede projektforløb
 • at reflektere over egen læring i relation til musikhistoriske problemstillinger
 • at udforme en skriftlig fremstilling systematisk og stringent både med hensyn til formidling af et videnskabeligt arbejde og dets referencer og kildegrundlag
 • at indgå i fagligt samarbejde om at løse et valgt problem.

Undervisningsform

Se under § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMusikhistorie og problembaseret læring
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven foregår som en samtale mellem de studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i en projektrapport udarbejdet af den/de studerende udarbejdet projektrapport. Projektrapporten skal undersøge og analysere problemstillinger, fænomener, genrer eller lignende, der relaterer sig til et eller flere af de musikhistoriske emner, der forelæses indenfor i kursusdelen. Rapporten skal desuden indeholde en afsluttende procesbeskrivelse og refleksion over den problembaserede arbejdsform.

Projektrapporten må højst være på 15 sider pr. studerende.
Normeret prøvetid: 30 minutter til den første studerende og 20 minutter for hver yderligere studerende, dog højest i alt to timer ved store grupper. Disse angivelser er inklusive tid til votering og karaktergivning.

Prøven bedømmes af eksaminator og en intern medbedømmer.

Reeksamen afholdes efter ovenstående retningslinjer med udgangspunkt i den reviderede
projektrapport
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelHistory of Music and PBL
ModulkodeBAMUS20201
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
1. semester
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kunst, Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet