Markedsanalyse og dokumentering

2022/2023

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter undervisning i markedsanalyse, samt dokumentation og evaluering af lyd- og musikprojekter. Der undervises således i:

  • identificering af markedssegmenter for lyd og musikprojekter
  • dokumentationsmetoder og evalueringsstrategier i forbindelse med lyd og musikprojekter.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

Viden om:

  • dokumentering af lyd- og musikprojekter til forskellige interessenter
  • metoder til evaluering af lyd- og musikprojekter.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:
Færdigheder i:

  • at reflektere over og analysere forskellige mediers funktion, betydning og anvendelighed i forbindelse med dokumentering af lyd- og musikprojekter
  • at bestemme og identificere markeder og forbrugergrupper til lyd- og musikprojekter.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:
kompetencer til:

  • at anvende relevante dokumentations- og evalueringsmetoder
  • at målrette et lyd- eller musikprojekt til bestemte virksomheder og forbrugergrupper.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMarkedsanalyse og dokumentering
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Prøven kan beståes ved aktiv deltagelse i undervisningen, det vil sige mindst 80% tilstedeværelse samt tilfredsstillende deltagelse i og forberedelse til undervisningen.

Reeksamen
Prøven har form af en individuel skriftlig hjemmeopgave på baggrund af et
antal spørgsmål eller cases fremlagt af eksaminator. Opgaven skal redegøre for en konkret
problemstilling i relation til kursets emnefelt.

Opgaveforlægget vælges individuelt ud fra et antal forlæg.
Der gives 7 dage til udarbejdelse af opgaven. Opgaven må højst være på 8 sider.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

.

Fakta om modulet

Engelsk titelMarket Analysis and Documentation
ModulkodeBAMUS201833
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
6. semester
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kunst, Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet