Performancefag 3

2022/2023

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

De studerende skal have bestået modulet "Performancefag 2" for at kunne deltage i undervisningen og tilmelde sig prøven i Performancefag 3.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter videregående undervisning i et performancefag. Det kan vælges af studerende, der i tilknytning til optagelsesprøven eller inden studiestart har aflagt prøve i et forberedt stykke i det pågældende performancefag. Der undervises inden for følgende fagområder:

 • videregående studier i udøvelse af performancefaget
 • notation
 • fortolkning.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om:

 • fremførelses- og performanceteknik
 • fortolkningsteori- og praksis.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i:

 • at udføre musik i performancefaget på et øvet fremførelsesteknisk niveau inden for flere afgrænsede musikalske udtryksformer
 • at indstudere og udføre musikstykker inden for forskellige for performancefaget relevante stilgrundlag
 • at læse og notere forlæg med relation til performancefaget.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til:

 • at demonstrere forskellige udførelsesformer, indstuderingsmetoder og fremførelsesteknikker og diskutere disse i et fagligt relevant perspektiv
 • at vælge og skelne mellem forskellige fortolkningspraksisser
 • at forholde sig til sine egne fortolknings- og indstuderingsmæssige valg inden for afgrænsede stilgrundlag og udtryksformer
 • at udarbejde og reflektere relevante notations- og repræsentationsformer.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnPerformancefag 3
Prøveform
Praktisk
Prøven er individuel.

Den studerende fremfører et opgivet program af en varighed på 10-15 min., hvori skal indgå mindst én opgave udført i ensemble og mindst én opgave udført solo, dvs. uakkompagneret og uden andres medvirken.

Prøven skal dokumentere, at den studerende opfylder målbeskrivelserne for modulet.
Ved bedømmelsen lægges der vægt på sikkerhed i brugen af adækvate fremførelsesteknikker og på udtryksmæssig nuancering.

Programmet godkendes på forhånd af studienævnet.

Normeret prøvetid: 20 min.

Prøven bedømmes af eksaminator og intern medbedømmer.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelPerformance 3
ModulkodeBAMUS201827
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
3. semester
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kunst, Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet