Performancefag 2

2022/2023

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

De studerende skal have bestået modulet "Performancefag 1" for at kunne deltage i undervisningen i Performancefag 2.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter undervisning i performancefag. Det kan vælges af studerende, der i tilknytning til optagelsesprøven eller inden studiestart har aflagt prøve i et forberedt stykke i det pågældende performancefag. Der undervises inden for følgende fagområder:

 • performanceteknik
 • indstudering
 • fortolkning
 • fremførelse

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om:

 • fremførelsesteknik
 • fortolkningspraksis
 • principper for formning af musikalske udtryk.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i:

 • at udføre performances på et grundlæggende fremførelsesteknisk niveau inden for flere afgrænsede stilgrundlag og udtryksformer
 • at læse forlæg med relation til performancefaget
 • musikalsk formgivning
 • udtryksmæssig stilsikkerhed i indstudering og fremførelse af musik.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til:

 • at demonstrere forskellige indstuderingsmetoder og fremførelsesteknikker og diskutere disse i et fagligt relevant perspektiv
 • at forholde sig til sine egne fortolknings- og indstuderingsmæssige valg inden for afgrænsede stilgrundlag og udtryksformer.

Hvor performancefaget er et instrument, er dette valgfrit blandt de instrumenter, der indgår i standar

Eksamen

Prøver

Prøvens navnPerformancefag 2
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Prøven er individuel.
Prøven kan beståes ved aktiv deltagelse i undervisningen, det vil sige mindst 80% tilstedeværelse samt tilfredsstillende deltagelse i og forberedelse til undervisningen.

Reeksamen:

Den studerende fremfører et opgivet program af en varighed på 5-10 min, hvori skal indgå mindst én opgave udført i ensemble og mindst én opgave udført solo, dvs. uakkompagneret og uden andres medvirken.

Programmet godkendes på forhånd af studienævnet.

Prøven bedømmes af eksaminator.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelPerformance 2
ModulkodeBAMUS201818
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
2. semester
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kunst, Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet