Sang

2022/2023

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

De studerende skal have bestået modulet "Færdighed og Performance 3" for at kunne deltage i undervisningen og tilmelde sig prøven i Sang.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter undervisning i sang. Der undervises i:

  • videregående sang
  • videregående indstudering, fortolkning, ledelse og udførelse af sange såvel med som uden instrument- og ensembleledsagelse.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om:

  • videregående principper for og færdighed i brug af sangstemmen i praktisk pædagogiske sammenhænge
  • videregående principper for og teknik for udførelse af sange inden for såvel det klassiske som det rytmiske område
  • sammenhænge mellem stemme og krop.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i:

  • at udføre og fortolke indstuderede sange på videregående niveau og sekunda vista på grundlæggende niveau, herunder sange til eget akkompagnement og sange på dansk og på fremmede sprog inden for såvel det populærmusikalske som det kunstmusikalske område
  • at analysere brug af stemmen og vejlede i korrekt brug af stemmen i relation til forskellige sangteknikker.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til:

  • at vælge og anvende relevante indstuderings- og udførelsesteknikker inden for sang
  • at læse og udføre nodesatser
  • formgivning af et stilistisk, udtryks- og genremæssigt bredt repertoire af sange.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSang
Prøveform
Praktisk
Den studerende synger to forelagte satser sekunda vista, den ene akkompagneret af eksaminator, den anden uakkompagneret, samt to satser, der vælges af censor fra en godkendt liste på 10 satser. Listen godkendes af studienævnet og skal være sammensat af både ældre og nyere sange. Listen skal desuden omfatte mindst 2 sange på mindst to andre sprog end dansk, mindst 2 sange til eget akkompagnement og mindst 2 sange, der fremføres med mikrofon. Til de to forelagte satser gives 30 min. forberedelsestid.
Normeret prøvetid: 30 min.
Prøven bedømmes af eksaminator og censor.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelVoice Laboratory
ModulkodeBAMUS201816
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
4. semester
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kunst, Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet