Musikhistorisk periodestudium

2022/2023

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter undervisning i et afgrænset musikhistorisk emne, i videnskabsteori og metode samt i et projekt i relation til periodestudiets afgrænsning. Der undervises således i:

  • et afgrænset studium af en periode inden for den vestlige musiks historie
  • kilder, teori, analyse og metode i henhold til det afgrænsede emne.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om:

  • afgrænsede musikalske fænomener mht. bl.a. musikhistoriske implikationer
  • musikalske fænomeners samspil med historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i:

  • at afgrænse og fokusere et musikhistorisk emne videnskabeligt
  • at bestemme musikalske fænomeners tekstuelle og kontekstuelle relationer

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til:

  • at definere og løse musikhistoriske opgaver og spørgsmål metodisk og videnskabeligt
  • at forholde sig fagligt relevant til genremæssige, stilistiske, receptionsmæssige og formidlingsmæssige implikationer i beskæftigelsen med musikhistoriske fænomener
  • at tage stilling til teoretiske og metodiske problemer i relation til et givet emne eller forhold og diskutere disse i musikvidenskabelige termer.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMusikhistorisk periodestudium
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en individuel eksamensportefølje bestående af følgende bidrag:
- et antal tekster og/eller arbejdspapirer, som dokumenterer den studerendes arbejde inden for et eller flere musikhistoriske periodestudier
- den studerendes 2-3 siders redegørelse for porteføljens indhold.
Porteføljens præcise indhold fastlægges ved semestrets start.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMusic History Study
ModulkodeBAMUS201814
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
3. semester
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kunst, Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet