Musik og identitet

2022/2023

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet er et kursusmodul, der er tilrettelagt som en kombination af teoretiske oplæg, diskussion og praktiske øvelser med musikpsykologisk fokus på musikkens rolle i identitetsdannelsen og livshistorien. Kursusundervisningen er baseret på en musikalsk selvbiografi forfattet af den studerende.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå grundlæggende viden om 

  • udvalgte psykologiske teorier om identitetsdannelse
  • musiks rolle i hverdagen såvel som i højdepunktsoplevelser
  • musikkens rolle i identitetsdannelsen, som beskrevet i international forskning
  • musikterapeutiske metoder og teorier, der tematiserer forholdet mellem musik og identitet, i individuel såvel som i gruppemusikterapi.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i

  • at mestre videnskabelige metoder og redskaber inden for området musik og identitet
  • at kunne reflektere over musikkens betydning i egen livshistorie og formidle i en musikalsk selvbiografi udformet i starten af kursusmodulet
  • at kunne reflektere over faktorer og dynamikker i sin egen musikterapeutiske identitet
  • at anvende identitetsorienterede indfaldsvinkler til individuel musikterapi og gruppemusikterapi.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til

  • selvstændigt at formidle indsigt i og refleksioner over musikkens rolle i egen livshistorie
  • at kunne inddrage identitets- og livshistorieaspekter i tilrettelæggelsen af musikterapeutisk praksis.

Undervisningsform

Se under § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMusik og identitet
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Prøven kan bestås ved tilfredsstillende aktiv deltagelse i kursusundervisningen, hvilket indebærer min. 80 % tilstedeværelse samt en tilfredsstillende fremlæggelse af udarbejdet musikalsk selvbiografi.

Reeksamen:
Prøven tager udgangspunkt i en af den studerende udarbejdet musikalsk selvbiografi på max. 12 sider, jf. modulets målbeskrivelse, og har form af en samtale mellem den studerende og eksaminator umiddelbart efter afslutningen af kursusforløbet.

Normeret prøvetid: 20 min.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMusic and Identity
ModulkodeBAMTP20226
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
Modulets placering er 3. eller 5. semester (kurset afholdes hvert år med de to semestre samlet).
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kunst, Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet