Udviklings- og neuropsykologi

2022/2023

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter centrale teorier og forskningsresultater om menneskets socio-emotionelle og kognitive udvikling integreret i et neuropsykologisk perspektiv.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om samt forståelse af 

  • udviklingspsykologiske teorier, temaer, perioder og forklaringsmodeller perspektiveret i forhold til videnskabshistoriske erkendelsesinteresser og menneskesyn
  • centrale teorier vedrørende forståelsen af psykisk udvikling og de dertil knyttede psykologiske begreber i en videnskabshistorisk belysning
  • centrale temaer vedr. den udviklingspsykologiske dannelse af personlighed og identitet perspektivere i forhold til klinisk musikterapeutisk praksis
  • socio-emotionel og kognitiv udvikling i et neuropsykologisk perspektiv
  • hjernens anatomi og biologi

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om samt forståelse af færdigheder i

  • at identificere og anvende relevante udviklingspsykologiske og neuropsykologiske problemstillinger og teorier i forhold til eksempler fra musikterapeutisk praksis
  • at beskrive, analysere og kritisk diskutere forståelse af samspils betydning i et udviklings- og neuropsykologisk perspektiv
  • at redegøre, beskrive og kritisk diskutere teorier og begreber i forhold til videnskabshistoriske erkendelsesinteresser og menneskesyn.
  • på et grundlæggende niveau at beherske akademisk skriftlighed herunder tydelig referering

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om samt forståelse af kompetencer til

  • at analysere, anvende og begrunde valg af udviklings- og neuropsykologiske forståelsesrammer og problemstillinger i et musikterapeutisk perspektiv.

 

Undervisningsform

Se under § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnUdviklings- og neuropsykologi
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en individuel, skriftlig, bunden 7-dages opgave omkring udviklings- og neuropsykologi med inddragelse af eksempler fra klinisk praksis.


Opgaven skal være på mindst 7 sider og må højst være på 10 sider.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelDevelopmental psychology and Neuropsychology
ModulkodeBAMTP20208
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
3. semester
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kunst, Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet