Læreterapi: Gruppeterapi 2

2022/2023

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet er et kursusmodul, der omfatter basal praktisk-terapeutisk træning i gruppeterapi som læreterapi. 

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå grundlæggende viden om

 • gruppemusikterapi
 • gruppeprocesser
 • betydningen af kontakt med egne følelser
 • betydningen af følelsesmæssig kontakt med andre.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå grundlæggende viden om færdigheder i

 • at indgå i et gruppeprocesorienteret fag med autentisk materiale inden for læreterapiens rammer
 • at formulere et begyndende kendskab til egne ressourcer og udviklingspotentialer i relation til egne følelsesmæssige processer
 • at formulere et begyndende kendskab til egne relationsmønstre knyttet til erfaringer i den gruppeterapeutiske proces
 • udtrykke sig musikalsk i en gruppeterapeutisk ramme.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå grundlæggende viden om kompetencer til

 • at formulere sig om egen lærings- og udviklingsproces i gruppemusikterapien inden for læreterapiens gældende rammer
 • at formulere sig om gruppens dynamik og udvikling i gruppemusikterapien
 • at reflektere over forholdet mellem individ og gruppe.

Undervisningsform

Se under § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnLæreterapi: Gruppeterapi 2
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Prøven kan beståes ved tilfredsstillende aktiv deltagelse i kursusundervisningen, hvilket indebærer min. 80 % tilstedeværelse samt løsning af samtlige opgaver, som stilles i løbet af kurset.

Reeksamen:
Prøven har form af en skriftlig opgave, hvor den studerende udfærdiger en rapport over sit gruppemusikterapiforløb. I rapporten skal den studerende beskrive og reflektere over sit læreterapeutiske udviklingsforløb i gruppemusikterapien, herunder reflektere over temaet tryghed/utryghed i forhold til gruppeprocesser.

Sidetal: Rapporten skal være på mindst 5 sider og må højst være på 8 sider.

Opgaven bedømmes af eksaminator.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelTraining Therapy: Group Therapy 2
ModulkodeBAMTP20207
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
1. semester
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kunst, Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet