Kliniske gruppemusikterapifærdigheder 2

2022/2023

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet er et kursusmodul, der omfatter praktisk-musikalsk træning og viden i musikterapeutiske teknikker og metoder med forskellige klientgrupper.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå grundlæggende viden om

 • klinisk ætiologi og patologier, som er relevante for klinisk praksis
 • anvendelse af musikterapi med forskellige kliniske målgrupper
 • strategier for at tilrettelægge, gennemføre og analysere gruppemusikterapisessioner.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i

 • at huske og beskrive musikalsk materiale fra gruppemusikterapeutiske aktiviteter
 • at tilrettelægge, gennemføre og analysere musikterapisessioner, under hensyntagen til den kliniske målgruppes behov og udviklingspotentialer
 • at anvende aktiv musikudøvelse, musiklytning (receptive metoder) og komposition i forhold til den kliniske målgruppes behov og udviklingspotentialer
 • at aflæse og afstemme klienters udtryk og imødekomme klientens behov.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til

 • at anvende musikalsk materiale og musikalske rammer i gruppeterapeutisk arbejde
 • at aflæse og afstemme klienters udtryk og imødekomme klientens behov samt fremstå autentisk i den terapeutiske relation
 • at analysere og reflektere over det musikterapeutiske metodevalg i forhold til den kliniske målgruppes behov og udviklingspotentiale
 • at reflektere over sin fremtidige rolle som musikterapeut
 • at analysere, dokumentere og formidle den terapeutiske proces på en faglig relevant måde i forhold til den kliniske målgruppes behov og udviklingspotentialer.

Undervisningsform

Se under § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKliniske gruppemusikterapifærdigheder 2
Prøveform
Praktisk
Prøven foregår ved, at den studerende ud fra et givet oplæg arrangerer, leder og analyserer
musikalske og terapeutiske gruppeaktiviteter med henblik på en bestemt klientmålgruppe samt analyserer sine musikterapeutiske færdigheder. De øvrige studerende på holdet medvirker som aktører i rollespil.
Normeret prøvetid: 1 time
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelClinical Group Music Therapy Skills 2
ModulkodeBAMTP202018
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
6. semester
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kunst, Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet