Webkommunikation og søgemaskineoptimering

2022/2023

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet introducerer til grundlæggende teorier om webkommunikation set i en virksomhedskontekst, herunder informationsarkitektur, motiverende design og søgemaskineoptimerede tekster.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Viden om og forståelse af

 • teorier og begreber inden for tekstproduktion og fagjournalistik
 • rammerne og betingelserne for online kommunikation
 • søgemaskineoptimering af online tekster
 • digital kommunikationsteori, fx brugervenlighed og motiverende design på et website
 • brugertests og anvendelsen af disse.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Færdigheder i

 • at analysere og vurdere webkommunikation

 • at planlægge, udføre og analysere brugertests

 • at udarbejde søgemaskinevenlige tekster set i relation til en given virksomhed og given målgruppe

 • at udarbejde og analysere forskellige virksomhedstekster og medieprodukter.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Kompetencer til

 • at overføre teoretisk viden om tekstproduktion og fagjournalistik til praktisk tekstproduktion i en virksomhed eller organisation

 • at sætte sig ind i nye systemer og værktøjer inden for digital kommunikation
 • at indgå aktivt og reflekteret i virksomheders strategiske arbejde med webkommunikation.

Undervisningsform

Se studieordningen § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnWebkommunikation og søgemaskineoptimering i teori og praksis
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en bunden 2-dages hjemmeopgave. Besvarelsen må højst være på 10 sider eksklusive bilag. Hjemmeopgaven indeholder udvalgte elementer fra modulets fagområder.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelWeb Communication and Search Engine Optimisation in Theory and Practice
ModulkodeBAINV2218
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for International Virksomhedskommunikation
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet