Skriftlig tekstproduktion

2022/2023

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Undervisningen foregår på dansk og fremmedsproget.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet beskæftiger sig med tekstproduktion, dels i form af oversættelse mellem fremmedsproget og dansk, og dels i form af selvstændig tekstproduktion på fremmedsproget. De tekster, der arbejdes med i modulet, omhandler kultur- og samfundsforhold i fremmedsprogsområdet og i Danmark.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Viden om og forståelse af

 • grundprincipper for skriftlig tekstproduktion
 • grundlæggende oversættelsesteori og -metode
 • sprogtypologiske karakteristika ved fremmedsproget
 • sprogtypologiske forskelle mellem fremmedsproget og dansk.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Færdigheder i

 • at oversætte enklere skriftlige tekster mellem fremmedsproget og dansk om emner inden for området kultur- og samfundsforhold i fremmedsprogsområdet og i Danmark i overensstemmelse med fremmedsprogets syntaks, morfologi og leksis

 • at anvende relevante oversættelsesmetoder og -teori i en konkret tekst og med en given målgruppe

 • selvstændigt at producere enklere tekster (fx resumeer og spørgsmålsbesvarelser på baggrund af tekster) på fremmedsproget inden for området kultur- og samfundsforhold i fremmedsprogsområdet og i Danmark i overensstemmelse med fremmedsprogets syntaks, morfologi og leksis

 • at redegøre for trufne valg i relation til oversættelse og egen tekstproduktion.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Kompetencer til

 • at omsætte viden om skriftlig tekstproduktion til praksis
 • at være bevidst om sprogtypologiske forskelle i arbejdet med skriftlig tekstproduktion
 • at fortsætte egen kompetenceudvikling inden for skriftlig tekstproduktion.

Undervisningsform

Se studieordningen § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSkriftlig tekstproduktion
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en eksamensportfolio, som den studerende sammensætter i løbet af kurset i skriftlig tekstproduktion. Portfolioen skal indeholde tre opgavebesvarelser i følgende: oversættelse fra dansk til fremmedsproget, oversættelse fra fremmedsproget til dansk og en fri skriftlig fremstilling på fremmedsproget. Opgavebesvarelserne indeholder desuden redegørelse for trufne valg i relation til oversættelse og egen tekstproduktion samt refleksion over egen læring. Opgaven bedømmes af eksaminator.

Omprøve afholdes efter ovenstående retningslinjer med udgangspunkt i den reviderede portfolio.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelProduction of Written Texts
ModulkodeBAINV204
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogEngelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for International Virksomhedskommunikation
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet