Interpersonel kommunikation i fremmedsprogsområdet

2022/2023

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet beskæftiger sig med interpersonel kommunikation, herunder dialogisk og relationsbaseret kommunikation bl.a. på de sociale medieplatforme. Modulet fokuserer på grundbegreber inden for interpersonel kommunikation som afsæt til mundtlig anvendelse inden for fremmedsprogområdet. Modulet afsluttes med et problembaseret synopsisarbejde inden for et udvalgt emne inden for ovennævnte områder.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Viden om og forståelse af

 • teoretiske og praktiske aspekter af interpersonel kommunikation

 • mundtlig kommunikation med fokus på menneskelig interaktion og (inter)kulturel forståelse i det pågældende fremmedsprogsområde.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Færdigheder i

 • at anvende principper for problembaseret læring og projektarbejde

 • at formidle og begrunde valg af videnskabsteoretisk tilgang, metode og teori i relation til det valgte problem

 • at anvende relevant teori og metode om interpersonel kommunikation

 • at beskrive og analysere forskellige praktiserede former for interpersonel kommunikation

 • at strukturere og bearbejde en problemstilling i en syntetiseret form

 • mundligt at formidle sin viden om interpersonel kommunikation i relation til fremmedsprogsområdet.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Kompetencer til

 • at vurdere egen og andres kommunikation, fx i faglige samarbejdsrelationer
 • at bearbejde, syntetisere og mundtligt formidle problemstillinger.

Undervisningsform

Er angivet i § 17 i studieordningen.

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • Det er en forudsætning for at indstille sig til prøven, at den studerende har deltaget aktivt i undervisningen i Mundtlig kommunikation og formidling, herunder har udarbejdet mundtlige og/eller skriftlige oplæg efter underviserens bestemmelser.

Prøver

Prøvens navnInterpersonel kommunikation
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven foregår som en samtale mellem den studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i en af den studerende udarbejdet skriftlig synopsis.
Den skriftlige besvarelse, som danner grundlag for den mundtlige prøve, udarbejdes på fremmedsproget. Besvarelsen må højst være på 4 sider.
Normeret prøvetid: 30 min.

Vægtning: Hovedvægten lægges på den mundtlige præstation.

Reeksamen afholdes efter de gældende regler for projektprøve som angivet i den til enhver tid gældende eksamensordning.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelInterpersonal Communication
ModulkodeBAINV20179
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for International Virksomhedskommunikation
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet