Grammatik og skriftlig tekstproduktion

2022/2023

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet beskæftiger sig med skriftlig tekstproduktion og fremmedsprogsgrammatik. Tekstproduktion er dels i form af oversættelse mellem fremmedsproget og dansk, og dels i form af selvstændig tekstproduktion på fremmedsproget. De tekster, der arbejdes med i modulet, omhandler erhvervs- og virksomhedsforhold i fremmedsprogsområdet og i Danmark.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Viden om og forståelse af

 • skriftlig tekstproduktion

 • oversættelsesteori og -metode

 • sprogtypologiske karakteristika ved fremmedsproget

 • sprogtypologiske forskelle mellem fremmedsproget og dansk

 • udvalgte områder inden for fremmedsprogets syntaks, morfologi, grammatiske semantik og leksis

 • begrebsapparat til redegørelse for grammatiske strukturer i fremmedsproget.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Færdigheder i

 • at oversætte skriftlige tekster mellem fremmedsproget og dansk om emner inden for området erhvervs- og virksomhedsforhold i fremmedsprogsområdet og i Danmark i

 • overensstemmelse med fremmedsprogets syntaks, morfologi og leksis

 • at redegøre for udvalgte grammatiske strukturer i fremmedsproget vha. begrebsapparat

 • at anvende viden om fremmedsprogets grammatik i praksis

 • at anvende relevante oversættelsesmetoder og -teori i en konkret tekst med en given målgruppe

 • selvstændigt at producere tekster på fremmedsproget inden for området erhvervs- og virksomhedsforståelse i overensstemmelse med fremmedsprogets syntaks, morfologi og leksis.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Kompetencer til

 • at arbejde systematisk med fremmedsprogsgrammatik
 • at omsætte viden om fremmedsprogsgrammatik og skriftlig tekstproduktion til praksis
 • at være bevidst om sprogtypologiske forskelle i arbejdet med tekstproduktion
 • at fortsætte egen kompetenceudvikling inden for skriftlig tekstproduktion.

Undervisningsform

Er angivet i § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnGrammatik og skriftlig tekstproduktion
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en eksamensportfolio, som den studerende sammensætter i løbet af 2. semesters kurser i grammatik og skriftlig tekstproduktion. Portfolien skal indeholde fire opgavebesvarelser, hvor den studerende vælger to fra semestrets kursus i grammatik og to fra kurset i skriftlig tekstproduktion. Opgavebesvarelserne skal desuden indeholde redegørelse for trufne valg i relation til oversættelse og egen tekstproduktion samt refleksion over egen læring.
Opgaven bedømmes af eksaminator.

Reeksamen afholdes efter ovenstående retningslinjer med udgangspunkt i den reviderede portfolio.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelGrammar and the Production of Written Texts
ModulkodeBAINV20177
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for International Virksomhedskommunikation
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet