Adfærdsdesign i teori og praksis

2022/2023

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet beskæftiger sig med adfærdsdesign, fx nudging, i teori og praksis, herunder forholdet mellem adfærdsdesign, kontekst og menneskers adfærd.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Viden om og forståelse af

  • det teoretiske felt som omkranser adfærdsdesign

  • adfærdsdesigns påvirkning af den kontekst, mennesker træffer beslutninger i

  • ændringer i konteksten, online og i den fysiske verden, som årsag til menneskers ændrede adfærd.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Færdigheder i

  • at arbejde strategisk med adfærdsdesign

  • at tilrettelægge kampagner og andre projekter, hvor formålet er at ændre en udvalgt målgruppes adfærd

  • at tilrettelægge eksperimenter, forsøg og undersøgelser som et led i arbejdet med adfærdsdesign.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Kompetencer til

  • at planlægge adfærdsdesign, som kan medvirke til forandring.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnAdfærdsdesign i teori og praksis
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en bunden skriftlig 2-dages hjemmeopgave. Besvarelsen må højst være på 6 sider. Den studerende skal på baggrund af en opgave stillet af kursusholder demonstrere kendskab til de teorier og metoder, der er præsenteret inden for det udvalgte område.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelBehavioural Design in Theory and Practice
ModulkodeBAINV201730
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for International Virksomhedskommunikation
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet