Grammatik

2022/2023

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet beskæftiger sig med fremmedsprogets grammatik samt med almengrammatiske områder såsom sætningsanalyse.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Viden om og forståelse af

  • almengrammatiske områder, bl.a. sætningsanalyse og ordklasselære

  • udvalgte områder inden for fremmedsprogets syntaks, morfologi og grammatiske semantik

  • begrebsapparat til beskrivelse af grammatiske strukturer i fremmedsproget.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Færdigheder i

  • at arbejde praktisk med almengrammatiske områder i fremmedsproget, bl.a. at bestemme ordklasser og foretage sætningsanalyse

  • at genkende og beskrive udvalgte grammatiske strukturer i fremmedsproget vha. begrebsapparat

  • at anvende viden om fremmedsprogsgrammatik inden for udvalgte områder i praksis.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Kompetencer til

  • at være bevidst om grammatik i arbejdet med fremmedsprog
  • at fortsætte egen kompetenceudvikling inden for grammatik.

Undervisningsform

Er angivet i § 17 i studieordningen.

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

  • Det er en forudsætning for at indstille sig til prøven i ”Grammatik”, at den studerende har afleveret tre fuldt besvarede opgaver i løbet af kurset i grammatik til de af underviseren fastsatte afleveringsfrister.

Prøver

Prøvens navnGrammatik
Prøveform
Skriftlig
En intern skriftlig prøve på dansk og eller fremmedsproget. Prøven består af forskellige delopgaver, fx udfyldnings- og kommenteringsopgaver.
Normeret prøvetid: 2 timer. Ingen hjælpemidler må anvendes.

Opgaven bedømmes af eksaminator.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelGrammar
ModulkodeBAINV20173
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for International Virksomhedskommunikation
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet