Kinas marked og forbrugere

2022/2023

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet beskæftiger sig med Kinas marked og forbrugere, herunder bl.a. politiske og økonomiske forhold, markedsstrukturer, forbrugere og forbrugerkultur.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Viden om og forståelse af

  • kinesisk politik og økonomi i grundlæggende træk, herunder markedsstrukturer

  • kinesisk forbrugerdemografi

  • udenlandske virksomheders udfordringer på det kinesiske marked inden for salg og markedsføring

  • kinesiske virksomheders indtog på det globale marked.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Færdigheder i

  • at identificere forskellige forbrugergruppers ønsker og behov
  • at analysere udfordringer og muligheder for salg og markedsføring i Kina.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Kompetencer til

  • at omsætte viden om kinesiske markedsforhold til en forståelse for andre internationale markeder

  • at indgå i tværfagligt samarbejde om salg og markedsføring til kinesiske forbrugergrupper i og uden for Kina.

Undervisningsform

Er angivet i § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKinas marked og forbrugere
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Prøven består af tilfredsstillende, aktiv deltagelse i det pågældende kursus, dvs. 80 % tilstedeværelse samt udarbejdelse af de af underviseren fastsatte mundtlige og/eller skriftlige oplæg som en del af kurset.

Reeksamen har form af en bunden skriftlig 2-dages hjemmeopgave. Besvarelsen må højst være på 6 sider.

Opgaven bedømmes af eksaminator.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMarket and Consumers in China
ModulkodeBAINV201728
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for International Virksomhedskommunikation
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet