Segmentering og målgruppeanalyse

2022/2023

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet introducerer til forskellige tilgange til at segmentere et marked og udarbejde målgruppeanalyser.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Viden om og forståelse af

  • teorier om segmentering
  • tilgange til analyse af målgrupper.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Færdigheder i

  • at definere og udvælge relevante kriterier, der kan opdele en virksomheds marked i segmenter

  • at gennemføre en analyse af segmenter og på basis heraf udvælge en eller flere målgrupper til et videre arbejde.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Kompetencer til

  • at definere et segment og planlægge indsatser rettet mod bestemte målgrupper på basis af en udarbejdet markedsanalyse eller på baggrund af egne indsamlede data

  • at strukturere egen læring i relation til en given opgave

  • selvstændigt at fortsætte egen kompetenceudvikling inden for området.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSegmentering og målgruppeanalyse
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Prøven har form af tilfredsstillende aktiv deltagelse i det pågældende kursus, dvs. 80 % tilstedeværelse samt udarbejdelse af de af underviseren fastsatte mundtlige og/eller skriftlige oplæg som en del af kurset.

Omprøve har form af en bunden skriftlig 2-dages hjemmeopgave. Besvarelsen må højst være på 6 sider.

Opgaven bedømmes af eksaminator.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelSegmentation and Target Group Analysis
ModulkodeBAINV201727
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for International Virksomhedskommunikation
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet