Webdesign og grafiske værktøjer

2022/2023

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet introducerer den studerende til at planlægge, opbygge og redigere hjemmesider. Forløbet indeholder undervisning i et udvalgt Content Management System (CMS) og udvalgte grafiske værktøjer.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Viden om og forståelse af

  • udvalgte teorier til udarbejdelse af webdesign
  • et udvalgt Content Management System (CMS)
  • layout og æstetik i webdesign.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Færdigheder i

  • at anvende og redegøre for teorier og begreber inden for webdesign
  • at planlægge, opbygge og redigere hjemmesider
  • at anvende grafiske værktøjer i opbygningen af en hjemmeside.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Kompetencer til

  • at indgå i udarbejdelsen af en hjemmeside
  • at strukturere egen læring i relation til en given opgave
  • selvstændigt at fortsætte egen kompetenceudvikling inden for området.

Undervisningsform

Er angivet i § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnWebdesign og grafiske værktøjer
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Prøven har form af tilfredsstillende, aktiv deltagelse i det pågældende kursus, dvs. 80 % tilstedeværelse samt udarbejdelse af de af underviseren fastsatte mundtlige og/eller skriftlige oplæg som en del af kurset.

Reeksamen har form af en bunden skriftlig 4-dages hjemmeopgave. Den studerende skal på baggrund af en opgave stillet af kursusholder demonstrere kendskab til de teorier og værktøjer, der er præsenteret på kurset. Besvarelsen må højst være på 6 sider.

Opgaven bedømmes af eksaminator.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelWeb design and Graphic Tools
ModulkodeBAINV201726
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for International Virksomhedskommunikation
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet