Kinesisk kultur og kommunikation

2022/2023

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet beskæftiger sig med kinesisk kultur og kommunikation med fokus på kinesisk kultur i Kina og resten af verden.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Viden om og forståelse af

  • kinesisk sprogs rolle i traditionel kultur og moderne kommunikation
  • grundlæggende aspekter af kinesisk kulturhistorie og moderne kinesisk kultur
  • tilgange til og problematisering af interkulturel kommunikation i forhold til Kina
  • teorier og metoder til fagets genstandsområder.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Færdigheder i

  • at analysere moderne kinesisk kultur i en global kontekst

  • at identificere problemstillinger i interkulturel kommunikation og finde løsningsforslag hertil.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Kompetencer til

  • at navigere i forskellige repræsentationer og fremstillinger af moderne kinesisk kultur

  • at omsætte teoretisk og faglig viden om kulturelle og interkulturelle forhold til praktisk arbejde med interkulturel kommunikation

  • i tværfagligt samarbejde at kunne bidrage til virksomheders kommunikation i Kina og andre internationale markeder.

Undervisningsform

Er angivet i § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKinesisk kultur og kommunikation
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Prøven har form af tilfredsstillende, aktiv deltagelse i det pågældende kursus, dvs. 80 % tilstedeværelse samt udarbejdelse af de af underviseren fastsatte mundtlige og/eller skriftlige oplæg som en del af kurset.

Reeksamen har form af en bunden skriftlig 2-dages hjemmeopgave. Besvarelsen må højst være på 6 sider.

Opgaven bedømmes af eksaminator.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelChinese Culture and Communication
ModulkodeBAINV201722
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for International Virksomhedskommunikation
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet