Organisation, kommunikation og interessenter

2022/2023

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet beskæftiger sig med virksomheders og organisationers eksterne og strategiske kommunikation i fremmedsprogsområdet / fremmedsproget med fokus på bl.a. interessenter og (sociale) medier. Modulet afsluttes med et problembaseret projektarbejde inden for et udvalgt emne inden for ovennævnte områder.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om og forståelse af 

 • virksomheders og organisationers eksterne kommunikation med interessenter i fremmedsprogsområdet / på fremmedsproget
 • grundlæggende teorier inden for ekstern kommunikation
 • strategisk kommunikation og dialogbaseret interaktion i private og offentlige organisationer i fremmedsprogsområdet / på fremmedsproget

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i

 • sikker anvendelse af principperne for problembaseret læring og projektarbejde
 • at formidle, begrunde og diskutere valg af videnskabsteoretisk tilgang, metode og teori i relation til det valgte problem
 • at anvende relevant teori og metode i relation til den valgte problemstilling
 • at undersøge og vurdere organisationers og virksomheders eksterne miljø
 • at analysere problemstillinger i relation til virksomheders og organisationers eksterne kommunikation i fremmedsprogsområdet / på fremmedsproget
 • mundtligt og skriftligt at formidle sin viden om virksomheders og organisationers eksterne kommunikation i fremmedsprogsområdet / på fremmedsproget
 • at formidle viden i en form, som overholder principperne for akademisk skriftlig fremstilling.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til

 • at kommunikere med forskellige interessenter og offentligheden i fremmedsprogsområdet / på fremmedsproget
 • at arbejde praktisk med ekstern kommunikation og kommunikationsstrategier i relation til fremmedsprogsområdet / på fremmedsproget

Undervisningsform

Er angivet i § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnOrganisation, kommunikation og interessenter
Prøveform
Skriftlig og mundtlig
En ekstern kombineret skriftlig og mundtlig projektprøve på fremmedsproget i: Organisation,
kommunikation og interessenter (engelsk/spansk/tysk) (Organisation, Communication
and Stakeholders) (English/Spanish/German)

Prøven foregår som en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i en af den/de studerende udarbejdet projektrapport. Projektrapporten betragtes som gruppens fælles ansvar.

Projektrapporten, der udarbejdes på fremmedsproget, må højst være på 20 sider pr. studerende, dog højst 30 sider ved individuelle projekter.

Normeret prøvetid: 20 min. pr. studerende og 10 minutter pr. gruppe til votering og
karaktergivning, dog højst i alt to timer ved store grupper, 30 minutter i alt ved individuelle
prøver.

Der foretages en samlet bedømmelse af projektrapporten og den mundtlige
præstation.

Reeksamen afholdes efter de gældende regler for projektprøve som angivet i den til enhver tid gældende eksamensordning.
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelOrganisation, Communication and Stakeholders
ModulkodeBAINV201716
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for International Virksomhedskommunikation
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet