Erhvervs- og samfundsforhold

2022/2023

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter kurser og problemorienteret synopsisarbejde inden for følgende fagområder:

  • erhvervs- og markedsforhold i fremmedsprogsområdet
  • kultur- og samfundsforhold i fremmedsprogsområdet.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om og forståelse af

  • fremmedsprogsområdets erhvervs- og markedsforhold og/eller
  • fremmedsprogsområdets kultur- og samfundsforhold.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i

  • at anvende sin viden til at undersøge det i synopsen valgte emne
  • at anvende relevante teorier og metoder
  • at formidle sin viden om erhvervs- og markedsforhold og/eller kultur- og samfundsforhold skriftligt og mundtligt på det valgte fremmedsprog i en adækvat form og på et terminologisk og grammatisk korrekt sprog.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til

  • at arbejde med problemanalyse, -afgrænsning og -bearbejdning samt med tværfaglige problemkomplekser
  • at strukturere egen læring i relation til en given opgave.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnErhvervs- og samfundsforhold
Prøveform
Skriftlig og mundtlig
En intern kombineret skriftlig og mundtlig prøve på fremmedsproget i: Erhvervs- og
samfundsforhold (Business and Society). Prøven foregår som en samtale mellem den
studerende og eksaminator med udgangspunkt i en af den studerende udarbejdet skriftlig
synopsis. Den skriftlige besvarelse, som danner grundlag for den mundtlige prøve, udarbejdes på fremmedsproget. Besvarelsen skal mindst være på 2 sider og må højst være på 4 sider og skal indeholde følgende elementer: indledning, problemformulering, redegørelse for metode, teori og empiri, analyse, konklusion og litteraturliste.

Normeret prøvetid: 30 min
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelBusiness and Society
ModulkodeBAINV20159
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for International Virksomhedskommunikation
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet