Grammatik og skriftlig sprogproduktion

2022/2023

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet består af kurser og opgaver inden for følgende fagområder:

 • skriftlig sprogproduktion
 • oversættelsesteori
 • fremmedsprogsgrammatik.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om og forståelse af

 • oversættelsesteori
 • fremmedsprogets syntaks, morfologi og leksis
 • tekstproduktion.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i

 • at redegøre for og analysere fremmedsprogets grammatiske fænomener og strukturer
 • at anvende sin viden om fremmedsprogets grammatik
 • at vælge oversættelsesstrategier i en konkret tekst og med en given målgruppe
 • at oversætte mellem fremmedsproget og dansk
 • selvstændigt at producere tekster inden for forskellige genrer på fremmedsproget med anvendelse af sin viden om fremmedsprogets syntaks, morfologi og leksis.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til

 • at overføre teoretisk grammatisk viden til praktisk sprogproduktion
 • at strukturere egen læring i relation til en given opgave
 • at reflektere over egen læring og kunne fortsætte egen kompetenceudvikling inden for skriftlig sprogproduktion.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnGrammatik og skriftlig sprogproduktion
Prøveform
Skriftlig
En intern skriftlig prøve på fremmedsproget i Grammatik og skriftlig sprogproduktion
(Grammar and the Production of Written Texts). Prøven har form af en eksamensportfolio,
som den studerende sammensætter i løbet af 2. semesters kurser i grammatik og skriftlig
sprogproduktion. Indholdet af den studerendes eksamensportfolio skal omfatte 3 opgavebesvarelser, som indeholder følgende: oversættelse fra dansk til fremmedsproget,
oversættelse fra fremmedsproget til dansk og fri skriftlig fremstilling. Opgaverne indeholder
desuden redegørelse for grammatiske fænomener. Eksamensportfolioen bedømmes af
eksaminator.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelGrammar and the Production of Written Texts
ModulkodeBAINV20158
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for International Virksomhedskommunikation
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet