Genre- og sprogbrugsanalyse

2022/2023

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter kurser og opgaver på dansk inden for følgende fagområder

  • organisationskommunikation og -genrer
  • genre- og sprogbrugsanalyse.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om og forståelse af

  • virksomhedens og organisationens kommunikation og genrer
  • genreanalyse
  • relevante sprogteorier og sproglige analysemetoder.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i

  • at analysere tekstgenrer, som er relevante i virksomhedens og organisationens kommunikation
  • grundlæggende færdigheder i tekst- og sprogbrugsanalyse med anvendelse af relevante teorier og analysemetoder
  • mundtligt og skriftligt at formidle opnået viden på et kommunikativt velfungerende og korrekt dansk.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til

  • at reflektere over, hvordan tekster fungerer sprogligt og kommunikativt
  • at reflektere over, hvordan skriftlig kommunikation kan varetages selvstændigt i organisationer og virksomheder.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnGenre- og sprogbrugsanalyse
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en bunden 2-dages hjemmeopgave. Besvarelsen skal mindst være
på 3 sider og må højst være på 6 sider.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelGenre and Language Use
ModulkodeBAINV20156
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for International Virksomhedskommunikation
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet