Skriftlig sprogproduktion

2022/2023

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet består af kurser og opgaver inden for følgende fagområder: 

 • skriftlig sprogproduktion
 • grundlæggende oversættelsesteori og –metode.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om og forståelse af

 • grundlæggende oversættelsesteori og -metode
 • fremmedsprogets syntaks, morfologi og leksis
 • grundprincipperne for tekstproduktion.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i

 • at redegøre for sproglige fænomener
 • at anvende viden om fremmedsprogets grammatik
 • at vælge oversættelsesstrategier i en konkret tekst og med en given målgruppe
 • at oversætte mellem fremmedsproget og dansk
 • selvstændigt at producere enklere tekster på fremmedsproget .

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til

 • at overføre teoretisk grammatisk viden til praktisk sprogproduktion
 • at strukturere egen læring i relation til en given opgave
 • at reflektere over egen læring og kunne fortsætte egen kompetenceudvikling inden for skriftlig sprogproduktion.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSkriftlig sprogproduktion
Prøveform
Skriftlig
En intern skriftlig prøve på fremmedsproget i: Skriftlig sprogproduktion (Production of
Written Texts). Prøven har form af en eksamensportfolio, som den studerende
sammensætter i løbet af kurset i skriftlig sprogproduktion. Indholdet af den studerendes
eksamensportfolio skal omfatte 3 opgavebesvarelser, som indeholder følgende: oversættelse
fra dansk til fremmedsproget, oversættelse fra fremmedsproget til dansk og en fri skriftlig
fremstilling. Opgaverne indeholder desuden redegørelse for sproglige fænomener.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelProduction of Written Texts
ModulkodeBAINV20155
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for International Virksomhedskommunikation
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet