Grammatik

2022/2023

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter kurser, opgaver og workshops i dansk og fremmedsproget inden for følgende fagområder:

 • basisgrammatik
 • fremmedsprogsgrammatik.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om og forståelse af

 • almengrammatiske områder såsom sætnings- og ledanalyse og ordklasselære
 • fremmedsprogets syntaks og morfologi
 • begrebsapparat og metode til beskrivelse og analyse af grammatiske strukturer.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i

 • at beskrive og analysere grammatiske strukturer vha. begrebsapparat og metode
 • at anvende almengrammatisk viden på konkrete eksempler.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til

 • at reflektere over og tilrettelægge det videre arbejde med fremmedsproget.
 • at strukturere egen læring i relation til en given opgave.

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • Det er en forudsætning for at indstille sig til prøven i Grammatik, at den studerende har
  afleveret tre fuldt besvarede opgaver i løbet af kurset i grammatik til de af underviseren
  fastsatte afleveringsfrister.

Prøver

Prøvens navnGrammatik
Prøveform
Skriftlig
Prøven består af en udfyldnings- og/eller kommenteringsopgave

Normeret prøvetid: 2 timer. Ingen hjælpemidler må anvendes.

Besvarelsen bedømmes af eksaminator.
Opgaven udarbejdes på dansk i centralfagene Spansk og Tysk og på engelsk og/eller dansk i
centralfaget Engelsk.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelGrammar
ModulkodeBAINV20154
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for International Virksomhedskommunikation
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet