Kinesisk sprogforståelse II

2022/2023

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter kursus og opgaver inden for følgende fagområde:

 • kinesisk skriftlig og mundtlig sprogforståelse II.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om og forståelse af

 • ca. 100 kinesiske ord relateret til dagliglivet og andre simple emner
 • grundlæggende grammatik, herunder spørgsmål samt attributters og adverbiers struktur og funktion
 • basale udtryk, inklusive ønsker, anmodninger og personlige holdninger
 • forholdet mellem skrifttegn og ord
 • simple teksters (fx sms, kort og e-mail) struktur og sammensætning
 • konventionerne forhilsen, tak, undskyldning og afsked i forskellige skriftlige sammenhænge.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i

 • at gentage, genfortælle og fremsige ord og sætninger med korrekt brug af toner
 • at udveksle basale informationer samt give og svare på simple instruktioner og ordrer
 • at indikere basale behov og ønsker støttet af kropssprog efter behov
 • at læse, skrive og udtale ca. 50 almindelige kinesiske skrifttegn
 • at skrive korte, simple dagligdags beskeder
 • at anvende et simpelt ordforråd til at udtrykke tak, undskyldning, lykønskninger og farvel.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til

 • at anvende kommunikationsstrategier (fx omskrivning, inferens, gestik eller mimik) til at styrke kommunikationen
 • at anvende kinesisk i passende sproglige og kulturelle sammenhænge.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKinesisk sprogforståelse II
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
En intern mundtlig eller skriftlig prøve på kinesisk i: Kinesisk sprogforståelse II (Chinese
Language Studies II (Putonghua)). Prøven består af en af nedenstående prøver.
Studienævnet bestemmer forud for prøvens afholdelse, hvilken prøve som skal være
gældende:

a) En skriftlig prøve: Prøven består af en fri skriftlig opgave.
Normeret prøvetid: 2 timer. Alle hjælpemidler må anvendes.

Den skriftlige besvarelse skal demonstrere følgende læringsmål:

Viden om og forståelse af
- ca. 100 kinesiske ord relateret til dagliglivet og andre simple emner
- grundlæggende grammatik, herunder spørgsmål II samt attributters og adverbiers struktur og funktion
- basale udtryk, inklusive ønsker, anmodninger og personlige holdninger
- forholdet mellem skrifttegn og ord
- simple teksters (fx sms, kort og e-mail) struktur og sammensætning
konventionerne for hilsen, tak, undskyldning og afsked i forskellige skriftlige sammenhænge.

Færdigheder i
- at læse, skrive og udtale ca. 50 almindelige kinesiske skrifttegn
- at skrive korte, simple dagligdags beskeder.

Kompetencer til
- at anvende kommunikationsstrategier (fx omskrivning, inferens, gestik eller mimik) til at styrke kommunikationen
- at anvende kinesisk i passende sproglige og kulturelle sammenhænge.

Eller

b) En mundtlig prøve: Prøven foregår som en samtale mellem den studerende, eksaminator og censor på basis af 2-3 billeder og inden for et basalt sprog og ordforråd.

Normeret prøvetid: 20 min. Ingen hjælpemidler må anvendes.

Samtalen skal demonstrere følgende læringsmål:

Viden om og forståelse af
- ca. 100 kinesiske ord relateret til dagliglivet og andre simple emner
- grundlæggende grammatik, herunder spørgsmål II samt attributters og adverbiers struktur og funktion
- basale udtryk, inklusive ønsker, anmodninger og personlige holdninger
- forholdet mellem skrifttegn og ord
- simple teksters (fx sms, kort og e-mail) struktur og sammensætning
- konventionerne for hilsen, tak, undskyldning og afsked i forskellige skriftlige
sammenhænge.

Færdigheder i
- at gentage, genfortælle og fremsige ord og sætninger med korrekt brug af toner
- at udveksle basale informationer samt give og svare på simple instruktioner og ordrer
- at indikere basale behov og ønsker støttet af kropssprog efter behov

Kompetencer til
- at anvende kommunikationsstrategier (fx omskrivning, inferens, gestik eller mimik) til at styrke kommunikationen
- at anvende kinesisk i passende sproglige og kulturelle sammenhænge.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelChinese Language Studies II (Putonghua)
ModulkodeBAINV201537
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for International Virksomhedskommunikation
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet