Kinesisk sprogforståelse I

2022/2023

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter kursus og opgaver inden for følgende fagområde:

 • kinesisk skriftlig og mundtlig sprogforståelse I.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om og forståelse af

 • ca. 200 kinesiske dagligdags ord
 • grundlæggende grammatik, herunder ordstilling, sætningsmønstre, spørgsmål og negerede sætninger
 • basale udtryk i relation til præsentation af en selv, tid, sted og retning
 • kinesiske skrifttegns historie og udvikling
 • de streger, skrifttegn skrives med, og rækkefølgen, stregerne skrives i
 • skrifttegns grundlæggende elementer, herunder betydnings- og lydangivere.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i

 • at identificere og producere de elementære lyde i Pinyin (det kinesiske fonetiske alfabet)
 • at forstå elementære, simple og afgrænsede dagligdags sproglige udtryk
 • at introducere sig selv og kommunikere med andre ved hjælp af et begrænset, men forståeligt ordforråd
 • at genkende streger og skrive tegn med streger i den rigtige rækkefølge
 • at læse, skrive og udtale ca. 100 kinesiske skrifttegn
 • at skrive basale personlige informationer.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til

 • at strukturere egen læring i relation til en given opgave
 • at relatere studiet af det kinesiske sprog til andre emner som for eksempel kinesiske samfundsforhold og kultur.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKinesisk mundtlig sprogforståelse I
Prøveform
Mundtlig
En prøve på kinesisk i: Kinesisk mundtlig sprogforståelse I (Chinese Oral
Studies I (Putonghua)). Prøven foregår som en enkel samtale mellem den studerende
eksaminator og censor på basis af et billede og inden for et basalt dagligdags sprog.

Normeret prøvetid: 20 min.

Den mundtlige samtale skal demonstrere følgende læringsmål:

Viden om og forståelse af
- ca. 200 kinesiske dagligdags ord
- grundlæggende grammatik, herunder ordstilling, sætningsmønstre, spørgsmål og
negerede sætninger
- basale udtryk i relation til præsentation af en selv, tid, sted og retning

Færdigheder i
- at identificere og producere de elementære lyde i Pinyin (det kinesiske fonetiske alfabet)
- at forstå elementære, simple og afgrænsede dagligdags sproglige udtryk
- at introducere sig selv og kommunikere med andre ved hjælp af et begrænset, men
forståeligt ordforråd.

Kompetencer til
- at strukturere egen læring i relation til en given opgave
- at relatere studiet af det kinesiske sprog til andre emner som for eksempel kinesiske
samfundsforhold og kultur.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Prøvens navnKinesisk skriftlig sprogforståelse I
Prøveform
Skriftlig
Prøven består af en kinesisk sprogforståelsestest, fx i oversættelse, grammatik, ordforråd,
skrifttegnsgenkendelse og skrivning på computer.

Normeret prøvetid: 2 timer.

Den skriftlige prøve skal demonstrere følgende læringsmål:
Viden om og forståelse af
- kinesiske skrifttegns historie og udvikling
- de streger, skrifttegn skrives med, og rækkefølgen, stregerne skrives i
- skrifttegns grundlæggende elementer, herunder betydnings- og lydangivere.

Færdigheder i
- at genkende streger og skrive tegn med streger i den rigtige rækkefølge
- at læse, skrive og udtale ca. 100 kinesiske skrifttegn
- at skrive basale personlige informationer.

Kompetencer til
- at strukturere egen læring i relation til en given opgave
- at relatere studiet af det kinesiske sprog til andre emner som for eksempel kinesiske
samfundsforhold og kultur
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelChinese Oral Studies I (Putonghua)
ModulkodeBAINV201535
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for International Virksomhedskommunikation
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet