Kinesisk kultur I

2022/2023

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter kursus og opgaver inden for følgende fagområde samt et problemorienteret projektarbejde inden for et udvalgt emne inden for dette område:

  • kinesisk kultur.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om og forståelse af

  • grundlæggende aspekter af kinesisk religion, filosofi og æstetik
  • interaktion i en kinesisk kontekst
  • teorier og metoder til fagets genstandsområder

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i

  • at beskrive og diskutere kulturelle aspekter af det kinesiske samfund inden for områder som religion, filosofi og æstetik.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til

  • at sætte sin viden om kinesiske kulturforhold ind i et globalt perspektiv
  • at strukturere egen læring i relation til en given opgave.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKinesisk Kultur I
Prøveform
Skriftlig og mundtlig
En kombineret skriftlig og mundtlig projektprøve på engelsk i: Kinesisk Kultur I
(engelsk) (Chinese Culture I (English)). Prøven foregår som en samtale mellem den/de
studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i en af den/de studerende udarbejdet
projektrapport. Projektrapporten betragtes som gruppens fælles ansvar. Projektrapporten, der udarbejdes på engelsk, skal mindst være på 6 sider pr. studerende og må højst være på 12 sider pr. studerende, dog højst 20 sider ved individuelle projekter.

Normeret prøvetid: 20 min. pr. studerende og 10 minutter pr. gruppe til votering og
karaktergivning, dog højst i alt to timer ved store grupper, 30 minutter i alt ved individuelle
prøver. Disse angivelser er inklusiv tid til votering og karaktergivning.
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelChinese Culture I
ModulkodeBAINV201534
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogEngelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for International Virksomhedskommunikation
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet