Virksomhedskommunikation I

2022/2023

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om og forståelse af

  • forretningsgangen i virksomhedens/organisationens skriftlige kommunikation
  • virksomhedens/organisationens forskellige skriftlige kommunikationsformer
  • konventioner i virksomhedens/organisationens skriftlige kommunikation.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i

  • at oversætte enklere tekster, der indgår i virksomhedens og organisationens forretningsgang
  • at disponere og udforme enklere tekster, der indgår i virksomhedens/organisationens kommunikation under overholdelse af gældende konventioner inden for teksttypen
  • at anvende sin viden om fremmedsprogets syntaks, morfologi og leksis i udformningen af virksomhedens forskellige tekster.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til

  • at strukturere egen læring i relation til en given opgave
  • at reflektere over egen læring og kunne fortsætte egen kompetenceudvikling inden for området.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVirksomhedskommunikation I
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en eksamensportfolio, som den studerende
sammensætter i løbet af kurset i Virksomhedskommunikation. Indholdet af den studerendes
eksamensportfolio skal omfatte tre opgavebesvarelser fra kurset. De i kurset stillede opgaver
indeholder bl.a. følgende: oversættelse fra dansk til fremmedsproget og/eller fra
fremmedsproget til dansk samt udformning af lettere tekster på fremmedsproget inden for
virksomhedens/organisationens kommunikation. Eksamensportfolioen bedømmes af
eksaminator.

Omprøve afholdes efter ovenstående retningslinjer med udgangspunkt i den reviderede
portfolio.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelInternational Business Communication I
ModulkodeBAINV20153
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for International Virksomhedskommunikation
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet