Forandrings- og projektledelse

2022/2023

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter kurser inden for følgende fagområder samt et problemorienteret projektarbejde inden for et udvalgt emne inden disse områder:

  • forandringsledelse
  • projektledelse.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om og forståelse af

  • forandringsledelsesteori
  • aktørbaserede projektledelsesteorier, herunder især sprogets betydning for ledelse og ledelsesteorier
  • teknikker og metoder relateret til aktørbaserede projektledelsesteorier

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i

  • på grundlag af de studerende teorier at beskrive, analysere og diskutere organisatoriske forandringsprojekter
  • at tilrettelægge og gennemføre organisatoriske forandringsprojekter
  • at anvende forskellige teknikker og metoder relateret til aktørbaserede projektledelsesteorier.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til

  • i tværfagligt samarbejde at planlægge og indgå praktisk i organisatoriske forandringsprojekter
  • selvstændigt at kunne fortsætte egen kompetenceudvikling inden for området.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnForandrings- og projektledelse
Prøveform
Skriftlig og mundtlig
EN projektprøve på engelsk i: Forandrings- og projektledelse (Managing Projects and Organisational Change). Prøven foregår som en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i en af den/de studerende udarbejdet projektrapport. Projektrapporten betragtes som gruppens fælles ansvar.

Projektrapporten, der udarbejdes på engelsk, skal mindst være på 6 sider pr.
studerende og må højst være på 12 sider pr. studerende, dog højst 20 sider ved individuelle
projekter.

Normeret prøvetid: 20 min. pr. studerende og 10 minutter pr. gruppe til votering og
karaktergivning, dog højst i alt to timer ved store grupper, 30 minutter i alt ved individuelle
prøver. Disse angivelser er inklusiv tid til votering og karaktergivning.
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelManaging Projects and Organisational Change
ModulkodeBAINV201529
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for International Virksomhedskommunikation
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet