Semiotik og medieanalyse

2022/2023

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter kurser og opgaver inden for følgende fagområder:

  • semiotik
  • medieanalyse.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om og forståelse af

  • grundlaget for moderne tegnteori
  • forskellige semiotiske retninger og analysemetoder
  • forskellige mediers karakteristika og funktion
  • grundlæggende medievidenskabelige teorier og analysemetoder.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i

  • at analysere forskellige virksomhedstekster ved hjælp af semiotiske metoder
  • at analysere forskellige medieprodukter ved hjælp af medievidenskabelige metoder.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til

  • at strukturere egen læring i relation til en given opgave
  • selvstændigt at kunne fortsætte egen kompetenceudvikling inden for området.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSemiotik og medieanalyse
Prøveform
Skriftlig
En prøve på dansk i: Semiotik og medieanalyse (Semiotics and Media
Analysis). Prøven har form af en bunden skriftlig 2-dages hjemmeopgave på dansk.
Besvarelsen skal mindst være på 3 sider og må højst være på 6 sider
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelSemiotics and Media Analysis
ModulkodeBAINV201521
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for International Virksomhedskommunikation
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet