Interpersonel kommunikation i teori og praksis

2022/2023

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter undervisning og et problemorienteret projektarbejde inden for følgende fagområder:

  • interpersonel kommunikation
  • praksis i organisationskommunikation.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om og forståelse af

  • teoretiske aspekter af interpersonel kommunikation, herunder verbal og non-verbal kommunikation
  • grundlæggende begreber og redskaber inden for interpersonel kommunikation
  • forskellige praktiserede former for interpersonel kommunikation i organisationer.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i

  • at analysere forskellige former for verbal og non-verbal interpersonel kommunikation
  • at analysere forskellige praktiserede former for organisationskommunikation.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til

  • at blive bevidst om egen kommunikation i samspil med andre, fx i faglige samarbejdsrelationer.
  • at strukturere egen læring i relation til en given opgave
  • selvstændigt at kunne fortsætte egen kompetenceudvikling inden for området.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnInterpersonel kommunikation i teori og praksis
Prøveform
Skriftlig og mundtlig
En kombineret skriftlig og mundtlig projektprøve på dansk i: Interpersonel
kommunikation i teori og praksis (Interpersonal Communication in Theory and in
Practice). Prøven foregår som en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og censor
med udgangspunkt i en af den/de studerende udarbejdet projektrapport. Projektrapporten
betragtes som gruppens fælles ansvar. Projektrapporten, der udarbejdes på dansk, skal
mindst være på 6 sider pr. studerende og må højst være på 12 sider pr. studerende, dog højst 20 sider ved individuelle projekter.
Normeret prøvetid: 20 min. pr. studerende og 10 minutter pr. gruppe til votering og
karaktergivning, dog højst i alt to timer ved store grupper, 30 minutter i alt ved individuelle
prøver. Disse angivelser er inklusiv tid til votering og karaktergivning.
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelInterpersonal Communication in Theory and in Practice
ModulkodeBAINV201520
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for International Virksomhedskommunikation
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet