Kultur og samfundsforhold

2022/2023

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter kurser på dansk og fremmedsproget inden for følgende fagområder samt et problemorienteret projektarbejde inden for et udvalgt emne inden for disse områder:

  • interkulturel kommunikation
  • kultur og samfundsforhold i fremmedsprogsområdet.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om og forståelse af

  • teori relevant for projektets fokus
  • fremmedsprogsområdets kultur- og samfundsforhold
  • særlig indsigt i et udvalgt emne inden for fagområdet gennem et problembaseret emnestudie
  • tværfaglige kultur- og samfundsfaglige problemkomplekser.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i

  • mundtligt og skriftligt at formidle sin viden om kultur- og samfundsforhold inden for fremmedsprogsområdet i en adækvat form og på et kommunikativt velfungerende dansk 
  • at anvende videnskabelige arbejdsmetoder, herunder problemanalyse, problemafgrænsning og problembearbejdning.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til

  • at strukturere egen læring i relation til en given opgave
  • samarbejde og kommunikation.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKultur- og samfundsforhold
Prøveform
Skriftlig og mundtlig
Prøven foregår som en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i en af den/de studerende udarbejdet projektrapport. Projektrapporten betragtes som gruppens fælles ansvar.

Projektrapporten, der udarbejdes på dansk, skal mindst være på 6 sider pr. studerende og må højst være på 12 sider pr. studerende, dog højst 20 sider ved individuelle projekter.

Normeret prøvetid: 20 min. pr. studerende og 10 minutter pr. gruppe til votering og
karaktergivning, dog højst i alt to timer ved store grupper, 30 minutter i alt ved individuelle
prøver. Disse angivelser er inklusiv tid til votering og karaktergivning.
ECTS10
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelCulture and Society
ModulkodeBAINV20152
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for International Virksomhedskommunikation
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet