Forretningsudvikling og entreprenørskab

2022/2023

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet består af kurser og opgaver på dansk inden for følgende fagområde:

 • forretningsudvikling og entreprenørskab.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om og forståelse af

 • forretningsforståelsens og forretningsudviklingens grundelementer
 • processen fra forretningsidé til forretningsplan.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i

 • at vurdere, om der er grundlag for at realisere en forretningsidé, herunder bedst mulige kommercialiseringsform, markedspotentiale og forretningsmodel
 • at udvikle en ny forretningsidé, herunder beskrive måden, hvorpå den kan udvikles og planlægges
 • at foretage en analyse af en forretningsidé
 • at formidle en forretningsidé til en potentiel interessent (investor, kunde osv.)
 • at opstille en forretningsplan for en forretningsidé og argumentere for til- og fravalg af elementer i planen.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til

 • at opstille antagelser omkring en ny forretningsidé og teste disse antagelser
 • at udvikle en forretningsidé og omsætte den til en forretningsplan, herunder argumentere for den mest hensigtsmæssige kommercialiseringsform
 • at anvende en forretningsplan som et internt strategisk styringsværktøj.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnForretningsudvikling og entreprenørskab
Prøveform
Skriftlig
En skriftlig prøve på dansk i: Forretningsudvikling og entreprenørskab (Business
Development and Entrepreneurship). Prøven har form af en bunden skriftlig 4-dages
hjemmeopgave. Hjemmeopgaven skal mindst være på 5 sider og må højst være på 10 sider.
Besvarelsen bedømmes af eksaminator.

Afløsning: Prøven kan afløses ved tilfredsstillende, aktiv deltagelse i det pågældende kursus,
dvs. 80 % tilstedeværelse samt udarbejdelse af de af underviseren fastsatte mundtlige og/eller skriftlige oplæg som en del af kurset.
ECTS10
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelBusiness Development and Entrepreneurship
ModulkodeBAINV201519
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for International Virksomhedskommunikation
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet