Aktuelle debatemner

2022/2023

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet består af kurser og mundtlige oplæg på spansk/tysk inden for følgende fagområde:

  • aktuelle samfundsmæssige og kulturelle debatemner i de fremmedsproglige områder.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om og forståelse af

  • udvalgte samfundsmæssige og kulturelle debatemner i de fremmedsproglige områder.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i

  • at analysere aktuelle problemstillinger forbundet med udvalgte samfundsmæssige og kulturelle debatemner fra de fremmedsproglige områder
  • at formidle sin viden mundtligt i en adækvat form og på et terminologisk og grammatisk korrekt sprog

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til

  • at strukturere egen læring i relation til en given opgave.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnAktuelle debatemner
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en bunden skriftlig 4-dages hjemmeopgave.
Hjemmeopgaven skal mindst være på 5 sider og må højst være på 10 sider. Besvarelsen bedømmes af eksaminator.

Afløsning: Prøven kan afløses ved tilfredsstillende, aktiv deltagelse i det pågældende kursus,
dvs. 80 % tilstedeværelse samt udarbejdelse af de af underviseren fastsatte mundtlige og/eller skriftlige oplæg som en del af kurset.
ECTS10
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelCurrent Affairs
ModulkodeBAINV201518
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for International Virksomhedskommunikation
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet